تاریخچه تاسیس

همزمان با تاسیس شرکت سرمایه گذاری مسکن در ششم اردیبهشت سال 1369 یکی از نمایندگی های این شرکت در استان مازندران از نیمه دوم سال 1370 به مرکزیت ساری شروع به فعالیت نموده و از ابتدای سال 1371 با تصویب هیئت مدیره نمایندگی فوق به شعبه تبدیل و در نیمه اول سال 1385تحت شماره 6725 مورخ 1385/06/09 در اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان ساری به نام شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال (سهامی خاص ) به ثبت رسیده است .درحال حاضر شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال (سهامی خاص ) جزء شرکتهای تابعه شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن (سهامی عام ) می باشد.
دانلود فیلم معرفی شرکت