اطلاعات تماس

آدرس

ساری، میدان امام، خیابان نهضت، نبش عاشقان ، پلاک ۶۲ ، شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال

کد پستی

۴۸۱۴۸۳۷۷۴۹

شماره تماس

۰۱۱۳۳۳۹۰۹۱۰-۴ ، ۰۱۱۳۳۳۶۰۱۴۳

تلفکس دفتر فروش

۰۱۱۳۳۳۶۲۲۰۲

تلفکس دفتر بازرگانی

۰۱۱۳۳۳۷۳۱۶۴

شماره فکس

۰۱۱۳۳۳۶۴۱۹۷

پست الکترونیک

shomal@hic-iran.com