اطلاعات تماس

دفتر مرکزی


آدرس

ساری، میدان امام، خیابان نهضت، نبش عاشقان ، پلاک ۶۲ ، شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال

کد پستی

۴۸۱۴۸۳۷۷۴۹

شماره تماس

۰۱۱۳۳۳۹۰۹۱۰-۴ ، ۰۱۱۳۳۳۶۰۱۴۳

تلفکس دفتر فروش

۰۱۱۳۳۳۶۲۲۰۲

تلفکس دفتر بازرگانی

۰۱۱۳۳۳۷۳۱۶۴

شماره فکس

۰۱۱۳۳۳۶۴۱۹۷

پست الکترونیک

shomal@hic-iran.com


شعبه اصلی


آدرس

تهران، خیابان میرداماد، میدان مادر، خیابان شاه نظری، شماره ۸

کد پستی

۶۳۳۴-۱۵۸۷۵

شماره تماس

۰۲۱۲۲۹۱۳۵۹۰-۸

شماره دفتر فروش

۰۲۱۲۲۹۱۴۱۵۳

شماره دفتر بازرگانی


شماره فکس

۰۲۱۲۲۹۱۳۵۹۹ و ۰۲۱۲۲۹۱۴۱۵۴ ----- شماره پیامک ۲۰۰۰۹۵۷۵

پست الکترونیک

info@maskanco.ir


دفتر چالوس


آدرس

چالوس، ابتدای کمربندی چالوس - نوشهر، خیابان نواب صفوی (کوروش) ، مجتمع مسکونی بام چالوس

کد پستی

۴۶۶۱۹۳۵۸۹۵

شماره تماس

۰۱۱۵۲۲۱۵۸۸۰

شماره دفتر فروش

۰۱۱۵۲۲۱۴۶۷۰ ، ۰۱۱۵۲۲۱۴۶۶۸

شماره دفتر بازرگانی


شماره فکس

۰۱۱۵۲۲۱۴۶۶۷

پست الکترونیک


دفتر بابلسر


آدرس

بابلسر ، بلوار طالقانی ، خیابان نخست وزیری ، جنب خوابگاه دانشجویی ، مجتمع مسکونی درنا

کد پستی

۴۷۴۲۶۵۶۶۶۶

شماره تماس

۰۱۱۳۵۳۳۸۱۵۶

شماره دفتر فروش

۰۱۱۳۵۳۶۳۹۰۳

شماره دفتر بازرگانی


شماره فکس

۰۱۱۳۵۳۶۳۹۰۴

پست الکترونیک