مجموعه مسکونی ساحل بابلسر

ویژگی های عمومی پروژه


متراژ زمین

۲۸۶۷۶ متر مربع

مساحت کل بنا

۱۶۷۴۳ متر مربع

مساحت خالص

۱۳۴۸۸ متر مربع

تعداد بلوک

۲۰ بلوک

تعداد طبقه

۵ طبقه روی همکف

تعداد واحد

۱۴۸ واحدامکانات پروژهدفتر هیئت مدیرهفضای سبزنگهبانی

آدرس : بابلسر - بلوار ساحلی - روبروی پارکینگ ۵ - مجتمع مسکونی ساحل