مجموعه مسکونی موج بابلسر

ویژگی های عمومی پروژه


متراژ زمین

۱۱۶۴۰ متر مربع

مساحت کل بنا

۵۱۸۲ متر مربع

مساحت خالص

۴۲۸۳ متر مربع

تعداد بلوک

۵ بلوک

تعداد طبقه

۵ طبقه روی همکف

تعداد واحد

۸۰ واحدامکانات پروژهدفتر هیئت مدیرهفضای سبزنگهبانیپیست پیاده روی

آدرس : بابلسر - بلوار ساحلی - پارکینگ ۴ - مجتمع مسکونی موج