مجموعه مسکونی صدف بابلسر

ویژگی های عمومی پروژه


متراژ زمین

۱۷۶۹۱ متر مربع

مساحت کل بنا

۱۵۴۲۷ متر مربع

مساحت خالص

۱۲۱۹۸ متر مربع

تعداد بلوک

۹ بلوک

تعداد طبقه

۵ طبقه روی همکف

تعداد واحد

۱۶۲ واحدامکانات پروژهدفتر هیئت مدیرهفضای سبزنگهبانیپیست پیاده روی

آدرس : بابلسر - بلوار ساحلی - پارکینگ ۱ - مجتمع مسکونی صدف