مجموعه مسکونی پرستو بابلسر

ویژگی های عمومی پروژه


متراژ زمین

۱۳۹۹۲ متر مربع

مساحت کل بنا

۳۲۵۱۸ متر مربع

مساحت خالص

۱۸۲۵۹ متر مربع

تعداد بلوک

۵ بلوک

تعداد طبقه

۹ طبقه روی همکف

تعداد واحد

۱۹۱ واحدامکانات پروژهدفتر هیئت مدیرهفضای سبزسنای خشکسنای بخارجکوزینگهبانیپارک بازی کودکانبرق اظطراریاستخر

آدرس : بابلسر - بلوار طالقانی - انتهای خیابان نخست وزیری - مجتمع مسکونی پرستو