مجموعه مسکونی مرواریدآمل فاز۲

ویژگی های عمومی پروژه


متراژ زمین

۲۳۵۸۸ متر مربع

مساحت کل بنا

۲۹۲۴۹ متر مربع

مساحت خالص

۲۲۲۰۹ متر مربع

تعداد بلوک

۹ بلوک

تعداد طبقه

۵ طبقه روی همکف

تعداد واحد

۲۸۷ واحدامکانات پروژهدفتر هیئت مدیرهفضای سبزنگهبانیپیست دوچرخه سواریپیست پیاده روی

آدرس : آمل - میدان هزار سنگر - بلوار امام رضا - خیابان رضوان۳۹(کوچه رحیمی) - مجتمع مسکونی مروارید