مجموعه مسکونی مرجان آمل

ویژگی های عمومی پروژه


متراژ زمین

۱۳۰۰۰ متر مربع

مساحت کل بنا

۱۹۶۳۸ متر مربع

مساحت خالص

۱۵۳۷۵ متر مربع

تعداد بلوک

۱۰ بلوک

تعداد طبقه

۵ طبقه روی همکف

تعداد واحد

۱۶۰ واحدامکانات پروژهدفتر هیئت مدیرهفضای سبزنگهبانی

آدرس : آمل- میدان قائم - روبروی آموزش و پروش شهرستان آمل - مجتمع مسکونی مرجان