مجموعه مسکونی عقیق بابل

ویژگی های عمومی پروژه


متراژ زمین

۳۸۵۵ متر مربع

مساحت کل بنا

۶۸۵۷ متر مربع

مساحت خالص

۵۲۰۰ متر مربع

تعداد بلوک

۳ بلوک

تعداد طبقه

۶ طبقه روی همکف

تعداد واحد

۵۶ واحدامکانات پروژهدفتر هیئت مدیرهفضای سبزنگهبانی

آدرس : بابل- بلوار جانبازان - خیابان توحید ۴۰ - مجتمع مسکونی عقیق